Ocena ryzyka zawodowego – kurs pozwala zapoznać się z ryzykiem zawodowym.

Adresat – wszyscy pracownicy biblioteki.

Cele – nabycie wiedzy z zakresu używania środków ochrony indywidualnej.

Szkolenie COVID-19 – kurs pozwala zapoznać się z informacjami nt. używania środków ochrony indywidualnej.

Adresat – wszyscy pracownicy biblioteki.

Cele – nabycie wiedzy z zakresu używania środków ochrony indywidualnej.


Szkolenie Ochrona danych osobowych – kurs pozwala zapoznać się z najnowszymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Adresat – wszyscy pracownicy biblioteki.

Cele – nabycie wiedzy z zakresu przetwarzania danych osobowych.