Komunikacja i konflikt – kurs przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane tematyką związaną z komunikacją międzyludzką. Jego celem jest zaprezentowanie zagadnień związanych z komunikacją interpersonalną oraz teorią konfliktu. Kurs składa się z 10 modułów. Początkowe moduły służyć będą zapoznaniu się z podstawowymi procesami związanymi z komunikacją międzyludzką, m.in.: komunikacją werbalną oraz niewerbalną, aktywnym słuchaniem, itd. Moduły dotyczące procesów wewnętrznych oraz procesów społecznych stanowią wprowadzenie 
do teorii konfliktu, a następnie wyjaśnione zostaną źródła, rodzaje oraz skutki konfliktów. Ostatnim z poruszanych tematów będzie komunikacja w Internecie.

Adresat: osoby zainteresowane komunikacją interpersonalną i teorią konfliktu, seniorzy.

Cel: zapoznanie się z podstawami komunikacji interpersonalnej i rozwój kompetencji w zakresie komunikowania się.