Obsługa komputera i Internetu – poziom podstawowy – kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z komputerem. W trakcie zajęć kursanci poznają części składowe komputera, nauczą się posługiwania myszką i klawiaturą, zapoznają się z podstawowymi programami komputerowymi. Ponadto dowiedzą się jak korzystać z Internetu oraz będą mieli okazję założyć własne konto poczty elektronicznej na serwisie Gmail.

Adresat: osoby rozpoczynające pracę z komputerem, seniorzy.

Cele: nabycie umiejętności posługiwania się komputerem i zasobami internetowymi.