Na wakacje przez internet – kurs pokazuje narzędzia internetowe (strony, serwisy) służące do planowania podróży.

Adresat: seniorzy, osoby zainteresowane wyszukiwaniem tras przez internet.
Cele: nabycie umiejętności wyszukiwania trasy i atrakcji w internecie.