Obróbka graficzna zdjęć – kurs pokazuje w jaki sposób dokonywać obróbki zdjęć. W trakcie zajęć kursanci dowiedzą się jak poruszać się po darmowych narzędziach obróbki zdjęć oraz z jakich bezpłatnych banków fotografii można korzystać.

Adresat: seniorzy oraz osoby zainteresowane obróbką zdjęć.
Cele: nabycie umiejętności w obrabianiu plików graficznych.