Obsługa Internetu – poziom średnio zaawansowany – kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych korzystaniem z Internetu. Moduły poświęcone są obsłudze przeglądarki internetowej, a w szczególności funkcjom oferowanym przez Google m.in. poczcie e-mail, tłumaczowi internetowemu, tworzeniu materiałów tekstowych, prezentacji, galerii zdjęć, książkom, kulturze w sieci.

Adresat: osoby zainteresowane obsługą Internetu, seniorzy. 

Cel: zaprezentowanie możliwości, które oferuje Internet, nabycie umiejętności korzystania z przeglądarek internetowych.