Facebook – kurs pokazuje w jaki sposób korzystać z Facebooka. W trakcie zajęć kursanci dowiedzą się jak poruszać się po Facebooku oraz jak korzystać z jego najważniejszych opcji.

Adresat: seniorzy oraz osoby zainteresowane posiadaniem konta na Facebooku.
Cele: nabycie umiejętności korzystania z Facebooka.