Kurs przewidziany jest dla osób zainteresowanych tematyką kultury dostępną w Internecie. Celem kursu jest  przekazanie niezbędnych umiejętności oraz wskazanie zasad wyszukiwania stron związanych zarówno z kanałami recenzenckimi i popularnonaukowymi w serwisie YouTube, czasopismami, a także rezerwacją biletów w kinach studyjnych, które ze względu na swój kameralny charakter i niepowtarzalny klimat przeżywają renesans. Dwa moduły poświęcone będą największym muzeom w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem ich oferty. Uczestnicy kursu zapoznają się także z ofertą telewizji internetowych oraz poznają sposoby korzystania z nich

Adresat: seniorzy, osoby zainteresowane wyszukiwaniem treści związanych z kulturą.
Cele: przekazanie wiedzy o obsłudze stron internetowych związanych z kulturą i rozrywką oraz swobodne z nich korzystanie.