Aktualności

kursy.rajska.info

 
Renata Augustyn
kursy.rajska.info
Napisane przez: Renata Augustyn ( środa, 6 wrzesień 2017, 13:33 )
 

Do przygotowania e-kursów wykorzystano platformę Moodle, która jest dostępna za darmo jako oprogramowanie open source zgodnie z licencją GNU GPL. Potrzeba jej implementacji wynikała z konieczności wsparcia procesu nauczania. Platforma pozwala również na sprawdzanie wiedzy uczestników kursów oraz poziomu ich satysfakcji.

Materiały do kursów opracowują wolontariusze, praktykanci oraz pracownicy WBP w Krakowie.

Za zawartość merytoryczną platformy odpowiada:

Renata Augustyn
kierownik Działu Edukacji, Nauki i Badań
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243
tel. 12 37-52-285
renata.augustyn@rajska.info

Marta Jachimczyk
Dział Informatyki
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 104
tel. 12 37-52-222
marta.jachimczyk@rajska.info

Za sprawy techniczne:

Szymon Krawczyk
Administrator Platformy
Dział Informatyki
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 104
tel. 12 37-52-221
szymon.krawczyk@rajska.info