Blog – Twoja historia  kurs pokazuje jak korzystać z platformy Wordpress. W trakcie zajęć kursanci dowiedzą się w jaki sposób założyć konto oraz bloga, jak dodawać wpisy, modyfikować je oraz udostępniać. Pokazane także będą inne ustawienia do modyfikowania bloga. 

Adresat: seniorzy oraz osoby zainteresowane pisaniem bloga.
Cele: nabycie umiejętności w prowadzeniu bloga na platformie Wordpress.