Gmail – kurs pokazuje w jaki sposób użytkować pocztę elektroniczną Gmail. Na zajęciach kursanci dowiedzą się jak wysyłać i odbierać pocztę oraz jak dodawać załączniki.

Adresat: seniorzy, osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat poczty elektronicznej.
Cele: nabycie umiejętności pracy z pocztą elektroniczną Gmail.