Tworzenie prezentacji multimedialnych – kurs pokazuje w jaki sposób pracować w programie Prezi. Na zajęciach kursanci dowiedzą się jak korzystać z funkcji programu, jak umieszczać w nim tekst i grafikę oraz jak utworzyć tzw. ścieżkę.

Adresat: seniorzy, osoby zainteresowane tworzeniem prezentacji multimedialnych.
Cele: nabycie umiejętności pracy w programie Prezi.