Picasa – kurs pokazuje w jaki sposób obsługiwać program Picasa. W trakcie zajęć kursanci dowiedzą się jak porządkować i edytować zdjęcia oraz jak je przesyłać i udostępniać w usłudze Picasa Web Albums.

Adresat: seniorzy oraz osoby zainteresowane programem Picasa.
Cele: nabycie umiejętności w obsłudze programu Picasa.