Word – edycja tekstów – kurs pokazuje w jaki sposób sprawnie obsługiwać program Microsoft Word. W trakcie zajęć kursanci dowiedzą się jak efektownie i efektywnie tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, a także utrwalą swą dotychczasową wiedzę.

Adresat: seniorzy, osoby zainteresowane tworzeniem i edytowaniem dokumentów tekstowych.
Cele:nabycie umiejętności pracy w programie Microsoft Word.